Hội nghị giới thiệu Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014

Ngày 12 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tổ chức hội nghị giới thiệu Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.

Tham dự hội nghị có 169 đại biểu đại diện đến từ các cục, vụ, viện và các Tổng công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng chí Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hình ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 được ban hành sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các chủ thể có liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Quách Ngọc Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu những điểm mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 so với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2005. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đặt nhiều câu hỏi để Báo cáo viên làm rõ, giúp cho việc thực hiện tốt các quy định mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Đại biểu tham dự phát biểu trong Hội nghị

Trong những năm qua, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật. Việc nắm bắt kịp thời những thay đổi của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sẽ góp phần tích cực vào việc quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra. 

Tổ quản lý Website Tổng công ty

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4436948
Đặt làm trang chủLên đầu trang