ĐẢNG ỦY TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC: TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 11/7/2018 tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư đảng chỉ, chi ủy cơ sở trực thuộc, các đồng chí Chủ tịch HĐTV (HĐQT), Giám đốc các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 do đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trình bày đã nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Hội đồng thành viên, Bộ máy điều hành có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động mua tạm trữ nguồn hàng xuất khẩu, điều hành có hiệu quả hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, riêng xuất khẩu đã vượt chỉ tiêu cả năm; kinh doanh có lãi, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm theo quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình hành động, các văn bản thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối đến tất cả chi bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên để tổ chức thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo  hoạt động của Tổng công ty luôn phát huy tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty; triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch, giữ vững đoàn kết nội bộ.

          Tại hội nghị các đại biểu đã dành phần lớn thời gian, tập trung thảo luận đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy đảng trực thuộc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, đảm bảo an toàn tiền, hàng hóa trong hoạt động kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty và hai công ty TNHH một thành viên Lương thực Lương Yên và Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam; hoàn thành việc thoái vốn đầu tư tại Dự án Lương Yên; tiếp tục thực hiện thoái vốn, giảm vốn đầu tư của Tổng công ty tại một số đơn vị thành viên giai đoạn 2018-2020; các đơn vị xây dựng phương án và giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động SXKD kinh doanh, quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn lực, quỹ đất hiện có tại đơn vị; thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác tổ chức cán bộ cán bộ... đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị và của Tổng công ty.

Về công tác xây dựng đảng, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung các nghị quyết Trung ương và Đảng ủy Khối Doang nghiệp Trung ương; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tổ chức đánh giá sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (2015-2020) đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với từng đơn vị đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ đề ra; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên giáo, công tác dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tạo nên phong trào thi đua lao động trong toàn Tổng công ty.

Nhân dịp này Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức gặp mặt chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020../.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV

Tổng công ty trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5230219
Đặt làm trang chủLên đầu trang