Đảng bộ Công ty CP Xuất nhập Lương thực-Thực phẩm Hà Nội được BTV Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 27/4/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định và trao tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 11cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021

Với những thành tích đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị, Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị./.

 

 

Đ/c Trần Hữu Hạnh, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội

nhận Bằng khen Đảng ủy Khối ( người thứ 3 bên trái)

 

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5230118
Đặt làm trang chủLên đầu trang