Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Trong 3 ngày từ 19-21/10/2020 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức, đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 35 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc gồm có 06 đồng chí, do đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 45 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lương thực miền Bắc được tín nhiệm tái cử vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí cũng vinh dự được Đại hội bầu vào Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm cùng

đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Đoàn đại biểu Tổng công ty Lương thực miền Bắc chụp ảnh lưu niệm cùng các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội

 

 

Theo Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 4931270
Đặt làm trang chủLên đầu trang