Tổng công ty Lương thực miền Bắc tổ chức ký bàn giao Công ty CP Muối Việt Nam

Ngày 26/01/2022, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức lễ ký bàn giao Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam sang Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Tham dự lễ ký bàn giao về phía Tổng công ty Lương thực miền Bắc có đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Đỗ Trần Hoàn, Nguyễn Vũ Hoan, Lê Văn Cường, Thành viên HĐTV Tổng công ty; đồng chí Phạm Thanh Bằng, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty; đại diện lãnh đạo TNHH một thành viên Muối Việt Nam nay là Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

 

 

 

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo việc bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần

 

Quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 808/ĐMDN-TTg ngày 16/06/2018.

Ngày 23/9/2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-TCTLTMB-HĐTV về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam.

Ngày 20/11/2020, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc ban hành Quyết định số 318/QĐ-TCTLTMB-HĐTV phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH  một thành viên Muối Việt Nam, theo đó vốn điều lệ của Công ty CP Muối Việt Nam là 43.691 triệu đồng, trong đó cổ đông nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ.

 

 

            Lễ ký biên bản bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Muối Việt Nam

 

Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục phương thức bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP.  Việc bán đấu giá cổ phần lần đầu được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/4/2021, toàn bộ cổ phần chào bán đã được bán đấu giá thành công.     Từ ngày 01/07/2021, Công ty Cổ phần Muối Việt Nam đã chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Sau khi chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần thời điểm ngày 01/7/2021, doanh nghiệp cổ phần hóa đã lập Báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện việc quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán, kết quả kiểm tra thuế và thẩm tra của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, ngày 30/11/2021, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-TCTLTMB-HĐTV phê duyệt báo cáo tài chính, quyết toán vốn nhà nước tại công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam thời điểm chuyển sang công ty cổ phần và giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam sang Công ty cổ phần, chính thức kết thúc quá trình cổ phần hóa và bàn giao doanh nghiệp sang công ty cổ phần./.

Ban Kế hoạch và Quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 5230071
Đặt làm trang chủLên đầu trang