Tổng công ty Lương thực miền Bắc:Triển khai công tác quy hoạch cán bộ

Trong 02 ngày 30/6 và 01/7/2022 tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 nhiệm kỳ 2025-2030 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị quy hoạch cấp ủy có các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Đối với hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Tổng công ty có các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty; Trưởng, Phó các ban chuyên môn, Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh Tổng công ty; Bí thư cấp ủy, Người đại diện phụ trách vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

 Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Tổng công ty quán triệt những nội dung quy định hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ gồm: Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HĐ/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 03-QĐ/ĐUK, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác quy hoach cán bộ; Công văn số 461/UBQLV-TCCB, ngày 14/4/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy định, hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ…   

Hội nghị đã tiến hành các bước lấy phiếu tín nhiệm rà soát bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030; Rà soát bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty giai đoạn 2026-2031.

Cũng trong ngày 30/6/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Vũ Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025./.

* Một số hình ảnh hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ:

 

 

Đồng chí Đỗ Trần Hoàn, Thành viên HĐTV Tổng công ty triển khai các bước lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

 

 

          Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị quy hoach cán bộ.

 

 

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5230087
Đặt làm trang chủLên đầu trang