Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Ngày 21-22/7/2022 Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 Dự hội nghị tại điểm cầu của Đảng ủy Tổng công ty có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Trưởng, Phó các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ đảng viên hiện đang sinh hoạt tại khu vực Hà Nội.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm:

Chuyên đề 1: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

Chuyên đề 2: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, do đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

Chuyên đề 4 “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt

 Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo  các đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên của đơn vị chưa có điều kiện tham gia hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Tổng công ty tổ chức. Đồng thời tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty./. 

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

 

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5230003
Đặt làm trang chủLên đầu trang